Valstybinė akcinė bendrovė „PRIEDANGA“ įsteigta 1992 m. Iki to, tai buvo didžiausio Lietuvoje projektavimo instituto „LIETPROJEKTAS“ vienas iš skyrių – Respublikinis II skyrius.

Jame dirbo nemažai to laikotarpio ir dabar žinomų architektų: Enrikas Tamoševičius, Algimantas Lėckas, Rimvydas Žilinskas, Saulius Šarkinas, Leonidas Merkinas, Aloyzas Geibūnas, Danutė Juškienė, Tauras Paulauskas, Jonas Kasperavičius, Raimondas Palubeckis, Mindaugas Adomaitis, Algimantas Alekna ir kt.. Buvo suprojektuota ir pastatyta daug žinomų visoje Lietuvoje pastatų: poilsio namai Vanagupėje, poilsio namai „Žilvinas“ , „Eglė“ Palangoje, sanatorija „Nemunas“ Druskininkuose, Svečių Namai Žvėryne, Vilniuje, Teisės universitetas Vilniuje, ligoninė Žalgirio gt., Vilniuje ir daug kitų.

1992 m. šio skyriaus pagrindu buvo įsteigta Valstybinė akcinė bendrovė „Priedanga“,o 1993 m. gruodžio mėnesį ji buvo perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę „Priedanga“, kuriai vadovavo Albertas Rokas, vėliau Vaclovas Vėlavičius.

Bendrovė sėkmingai, pelningai ir darniai dirba iki šiol ir yra pajėgi suprojektuoti įvairios paskirties ir sudėtingumo statinius, atlikti teritorijų planavimą, projektų vykdymo priežiūrą ir konsultuoja įvairiais techniniais klausimais.